Saturday, December 16, 2006

Els camins de la innovació falleraReflexions a l'ombra de la lluna
, una falla configurada arran d'una obra de l'escultor Miquel Navarro va ser la més innovadora de 2006, segons el jurat. Dos anys abans, la falla més innovadora va ser Una espineta clavada, un conjunt de crítica cívica en to líric de l'artista Rafa Ferrando. Més enrere, el premi anava a parar al treball del Col·lectiu No t'Espantex 2.002 desitjos per a cremar, una falla gran vista des del punt de vista més infantil possible: com si estiguera feta per xiquets. En l'any 2001, Ditirambe, un magnífic monument de color roig, al·legoria als plaers sexuals i al vitalisme, obra del mestre Alfredo Ruiz, s'alçava amb l'honorífic guardó.

I com era la falla guanyadora de la secció Especial de 2001? Poca gent ho sabria respondre. Jo vos ho recorde: Descobriments del segle XVIII, una falla de Paco López Albert plantada a l'encreuada dels carrers Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal. De què parlava? Això ja és massa, eh? Doncs parlava dels invents del segle XVIII i els ubicava en situacions que —presumptament— tenien una finalitat humorística. Segons el guió, el bidet va ser inventat per que una mamelluda en robes interiors i puntilles es rentara les parts íntimes. I la guillotina, lluny de qualsevol paral·lelisme crític, servia per a operar de fimosis a un xiquet.

Està clar que la primera llista de cadafals esmentats, els premiats com a “innovadors”, han tingut molta més repercussió en la història de la festa que aquell primer premi de la secció Especial. Almenys des d'un punt de vista artístic. Insulteu-me, digueu-me “intel·lectual”, però aquella falla roja d'Alfredo Ruiz composta per formes geomètriques en una disposició vertical, gratant el cel, envoltada d'erotisme i passió, era molt més interessant per al psique humà que no l'altra, plena de colors i formes recarregades: en essència demostratives del treball i justificadores de l'alt cost de producció.

Eixes falles, les innovadores, estan escrivint una història paral·lela en la festa fallera. Segurament serà la part més marginal i oblidada de la història fallera: fora de totes eixes pàgines dels anuaris fallers, fora de la publicació Vivir las Fallas i fora de les portades de diaris. Però tenen una importància especial per a una minoria important. Són les falles ‘indies', alternatives o experimentals: tant se val. Però en una societat democràtica s'han de respectar les minories.

Fa uns mesos, l'actual president de la Junta Central Fallera, Félix Crespo, llançà a l'aire una polèmica proposta, un canvi en el sistema de premis. Realment, de cara als mitjans de comunicació, tot semblava molt positiu: més premis, més diversificats i més oportunitats per a les comissions de poder replegar un 'palet'. Però la mesura mostrava canvis que no serien mai titulars de notícia i afectarien a molta gent: s'acabaria el concurs de falles innovadores, per donar pas a un premi de “falla innovadora” dins de cada categoria pressupostaria.

En la meua opinió eixa mesura acabaria amb la progressió aritmètica que tenen hui les noves tendències als cadafals fallers. Perquè si ja són escasses les falles que participen al concurs d'innovació, si llevàrem totes les que ho fan principalment interessades per endur-se una compensació només ens restarien cinc, sent molt optimistes. I si de 380 comissions només cinc aposten per innovar, per renovar l'esperit del monument faller i donar-li un caire contemporani, crec que seria un bon moment per a celebrar el soterrament de la festa, almenys a nivell cultural, perquè ja sé que a nivell turístic seguirien funcionant molt bé.

QUÈ ÉS UNA FALLA INNOVADORA? Un dels temes dels que més m'ofusca parlar és de què es pot considerar innovador. Per a la majoria dels fallers, innovadora és qualsevol falla que trenque l'esquema clàssic, entenent per clàssic el canònic partint dels models que instauraren a mitjans de segle XX, amb les falles de Vicent Luna, Modest González o, més actualment, del pare de l'actual nissaga d'èxit, Miquel Santaeulalia. Una falla d'estètica moderna, per exemple de línies geomètriques, ja es considera innovadora per la majoria. Sembla que dóna igual el tema, el tractament d'eixe tema, i el concepte general de monument. Com si la innovació només fóra qüestió d'estètica. Tant és així que les fogueres d'Alacant per a molts són considerades "falles innovadores".

M'agradaria anar més enllà. L'historial de premis, salvant alguna excepció, recolza la meua teoria, i és que per que una falla siga innovadora ha de trencar molts més motles que els d'algeps. Una falla innovadora ha de ser una falla que només tinga sentit durant un any, que signifique un punt i apart en la resta de producció d'un artista. Alfredo Ruiz no plantava falles innovadores, plantava falles amb el seu propi estil: la innovació és una qüestió més relativista. Una falla innovadora pot perfectament traure a la llum coses que ja s'han fet en un passat, però ha de fer-ho des d'una perspectiva inèdita, amb caràcter, amb actitud. I es podria plantar una falla innovadora partint de figures ja plantades, agarrant motles dels desastrosos anys 80. Solament caldria ficar-li una purna d'enginy, d'intel·ligència, de creativitat.

Si hi haguera moltes propostes innovadores donaria gust passejar veient falles, perquè significaria que algunes serien diferents a les de l'any anterior, i a les del següent. Serien falles fetes per a ser cremades i recordades. No com la majoria, que fa la impressió que renaixen any rere any de la mateixa cendra, embrutada i mullada cendra.

Foto 1: Escena de Marisa Falcó i Paco Pellicer per al cadafal 2.002 desitjos per a cremar, comissió Castelló-Sogorb 2002. Foto 2: Ditirambe, la falla d'Alfredo Ruiz per a Quart-Palomar en 2001.

Saturday, December 2, 2006

Lladró planta falles

El fotomuntatge de dalt bé podria ser un dels projectes de falla de Secció Especial per a 2007. Evidentment, no ho és; és un collage fet amb imatges de la marca de porcellanes més tradicionalment valenciana. La ratllada ve perquè ja fa un parell de mesos que es presentaren els esbossos de la Federació de Falles de la Secció Especial, i varies setmanes des que es presentaren els que restaven. Les cartes sobre la taula i (sorpresa!) no hi ha cap novetat a la vista. No havia comentat res perquè, malauradament, “la vida sigue igual” com cantava Julio Iglesias.

Ja he fet referència en alguna ocasió a la pèrdua de significat dels cadafals fallers. No vaig a sorprendre a ningú ara si dic que les falles estan dissenyades per que agraden a la vista, i renuncien completament al seu sentit original: la crítica, contar coses i l'enginy. Ja no hi ha cap premi que potencie l'originalitat estètica o la crítica en sentit pur (recordem que el Club a la Nostra Marxa, coneguda associació que s'autodefineix d'esquerres, va premiar l'any passat la inefable crítica de la falla guanyadora de Secció Especial: Pediatra Jorge Comín-Serra Calderona, “Nou Campanar”).

Els que defenem les falles amb compromís social, amb creativitat o simplement “noves” estèticament parlant, solament ens podem passejar pels monuments fallers que participen en el concurs de falles innovadores: una vintena. Es tracta d'un concurs paral·lel que ara, a més a més, es vol eliminar per a relegar-ho a un segon pla i incloure-ho dins les seccions tradicionals. No obstant això, la resta de falles lluita per agradar al jurat amb metres i més metres de falla sense sentit, composicions arriscades sense coherència, punxant muntanyes de figures en un sacabutx gegant, com si foren pinxos moruns. I per damunt de tot, intentant que cada any siguen més grans i estiguen “millor acabades”, concebent l'únic bon acabat possible aquell que més semblança ofereix amb la “bonicor” de les figures Lladró en la seua línia més clàssica. Tot açò es remarca amb força en les falles més cares.

Molts dels artistes fallers de fama reconeguda han treballat o col·laborat en alguna ocasió amb la firma Lladró. Però, tot i que alguns d'ells han fets aportacions interessants dins la concepció de la porcellana decorativa (la línia de gres, o les formes més sintètiques), a les falles s'han hagut de sotmetre als cànons comercials de les macroproduccions: la porcellana kitsch. El màxim exponent d'esta tendència passada de moda és el monument que podrem vore als carrers Sueca-Literat Azorín en 2007: una autèntica joia del gust ranci.

I va a més. I les falles superen en la majoria d'ocasions la coentor de la marca Lladró dels anys 80 i 90 i s'ancoren en una sèrie de paràmetres que cada any estan més presents i renaixen per mimesi del que es va premiar en anys anteriors. Figures referents a cultures llunyanes o fantàstiques i anatomies articulades amb disposicions visiblement afectades i amanerades són el centre de la majoria de monuments de la màxima categoria. L'any passat se'n va eixir Malva-rosa de la tònica, però de poc els va servir l'esforç perquè el no-premi obtingut ha repercutit en caure un poc més baix: dins el nivell de la falla tradicional mal entesa.

DOS EXCEPCIONS
Fent una ullada al panorama de la Secció Especial de 2007 solament m'il·lusionen en xicoteta mesura dos casos. El primer, i més destacable, la proposta de l'il·lustrador Ramón Pla per a la falla que plantaran José Latorre i Gabriel Sanz en Exposició-Misser Mascó. Les seues línies semblen molt més properes al còmic infantil contemporani i s'allunyen prou de tot allò plantat abans. Tots els elements del cadafal tenen relació entre sí. Cosa que no passa en les dos falles més cares: Pediatra Jorge Comín i Convent de Jerusalem, on l'ordre dels factors no altera el producte. Passarem per alt el factor infantil del monument “I tu, a què jugues?”, dissenyat per Pla, perquè també està present en la resta de produccions.

Un altre cas que pot aplegar a il·lusionar és el del monument de Na Jordana. El seu dissenyador, Moisés Alarcón, ha agarrat una caricatura del personatge Michael Jackson per a que Vicente Llácer, l'artista, desenvolupe el tema “I want to be Freak”. Una falla que parla d'un fenomen molt de moda, i en clau d'humor. Sembla que la comissió de Na Jordana serà la principal accionista del guió del monument, i això li fa eixir al mercat borsari amb molts punts d'avantatge.

La resta de falles són per a anar i fer-se la foto de “Jo vaig estar a les Falles de València”. I explicar als amics que les falles són com les porcellanes Lladró però a escala 1:20. No és la meua intenció fer una pre-crítica, sinó més bé valorar en conjunt els principis en què es fonamenten els monuments fallers que tanta admiració provoquen en reduït sector de la societat valenciana. En definitiva són obres d'art, sí, però sense xixa ni llimonà.